สิ่งที่คุณ"เจ้าของ"ต้องพิจารณาอย่างละเอียด

การวางมือจากเจ้าของกิจการเพื่อใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต้องการเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากมีประเด็นให้ต้องขบคิดหลายเรื่อง เช่น
   จำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีประมาณการณ์ได้เท่าไหร่ ซึ่งการประมาณการณ์อาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากเจ้าของกิจการบางท่านมีการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ไม่แน่นอน และการวางมือจากการเป็นเจ้าของ ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไม่ทำงานเลย อาจจะทำงานควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมอื่นๆได้
   การส่งต่อกิจการ เพื่อให้ส่งผลดีต่อตนเองและครอบครัวควรทำในลักษณะใด
   การบริหารจัดการมรดกที่เป็นทรัพย์สินนอกจากกิจการ จะต้องทำอย่างไร
   เงินสดควรจะนำออกจากกิจการหรือไม่ หากไม่นำออกมาจะนำเงินส่วนไหนไปใช้จ่าย และหากหากต้องนำเงินออกมาจากกิจการหรือบริษัท จะต้องทำอย่างไร และต้องเสียภาษีหรือไม่
   เมื่อนำเงินออกจากกิจการมาแล้ว ต้องนำเงินไปลงทุนอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับรูปแบบการใช้เงิน
   เรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคตจะต้องบริหารจัดการอย่างไร หากปัจจุบันไม่มีประกันสุขภาพ และไม่ไ้ด้อยู่ในระบบประกันสังคม รวมถึงไม่แน่ใจในเงื่อนไขของบัตรทอง

ทางเลือกในการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายการใช้ชีวิตตามที่ต้องการหลังจากวางมือจากการเป็นเจ้าของกิจการนั้นค่อนข้างมีรายละเอียด คุณเจ้าของต้องพยายามพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน ทางเลือกที่เป็นไปได้คือ
   ตั้งใจวางแผนให้กับตัวเองโดยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของตนเองและการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ
   ปรึกษานักวางแผนการเงินที่เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนเกษียณสำหรับเจ้าของกิจการ

CMSK Wealth

มีบริการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลังวางมือจากการเป็นเจ้าของกิจการ โดยนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) ที่มีประสบการณ์ยาวนาน สามารถให้คำแนะนำได้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท การบริหารความเสี่ยง ช่วงวัยเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-270-2115