ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโท-เอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก University of Southern California (Viterbi, USC) หลักสูตรที่จัดเป็นอันดับต้นๆในประเทศอเมริกา
ดร. ชาติชาย สอบผ่านการรับรองเป็น Certified Financial Planner (CFP) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรสำหรับนักวางแผนการเงินระดับสากลที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุด และก่อตั้ง CMSK Wealth&Academy ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็น World Class Wealth Management Firm
ด้วยประสบการณ์ในด้าน Wealth Management กว่า 8 ปี ปัจจุบัน ดร. ชาติชาย เป็น CEO และ นักวางแผนการเงินของ CMSK Wealth&Academy รวมถึงเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาบริการ Wealth Management ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับคนทุกระดับอย่างยั่งยืน


ประวัติการศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP)
   ปริญญาโท - เอก วิศวกรรมไฟฟ้า Viterbi School of Engineering, University of Southern California, USA
   ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน
   CEO, ผู้ก่อตั้งบริษัท CMSK จำกัด
   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ATI)
   วิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรี, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์, บลจ. วรรณ, บลจ. กรุงศรี ฯลฯ
   Engineering Director บริษัท เอ็ม.อี.ซี. ไลท์ติ้ง จำกัด
   อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  บทความ โดย ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP  

ตอบทุกคำถามที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับ IC License

ข้อมูลน่ารู้สำหรับทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับ IC License หรือที่ชอบเรียกกันติดปากว่า Single License ซึ่งก็คือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์นั่นเอง

จาก Human Capital สู่ Capital Stock

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคลากรที่มีมูลค่าสูงเช่น แพทย์ แต่อาจจะต้องวางแผนเปลี่ยนมูลค่าตนเองให้อยู่ในรูปแบบของการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

มาวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรกันเถอะ

ปัจจัยที่สำคัญมากคือการศึกษา คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจึงทำทุกวิถีทางที่จะให้ลูกมีโอกาสได้เรียนในสถานศึกษาชั้นนำ แต่สิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่าย วางแผนกันอย่างไรดี

ประกันบำนาญ อีกทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

บั้นปลายชีวิตจะต้องเผชิญภาวะที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแต่ความสามารถในการทำงานหาเงินอาจจะลดลง การวางแผนเตรียมเก็บเงินให้เพียงพอไว้ใช้ในวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

แพทย์ควรวางแผนภาษีอย่างไร

ถ้าคุณหมอกำลังคิดเรื่องวางแผนการเงินของตัวเองแล้ว ต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินได้เพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อความมั่งคั่งมากเลยทีเดียว